Velkommen til Brannhistorisk Forening Nes sin hjemmeside

Oppslagstavlen:

13. august 2006
Brannhistorisk dag på Gamle Hvam museum fra kl. 12:00 - 17:00

Utstilling av gamle brannbiler og demonstrasjon av gammelt slukningsutstyr.
Det blir muligheter for barna å prøve å spyle med brannslanger og å sitte på en tur med de gamle brannbilene.
Se programmet for Gamle Hvam museum her
20. april 2006
Årsmøte

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i Brannhistorisk forening Nes, som avholdes i kantina på rådhuset torsdag 20.04.2006 kl.18:00. (Inngang brannstasjonen)

Saksliste:
Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne møteprotokollen
Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Årsberetning
Behandling av årsregnskap 2005
Valg av styre for 2006
Eventuelt

Eventuelle forslag til saker man ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende skriftlig senest 7 dager før årsmøtet.
5. april 2006
Ny artikkel

Brannhistorisk Stiftelse med gamle brannbiler fra Nes
Sakset fra Nes 2002
5. april 2006
Ny artikkel

Årnes Brannverns nye moderne utrykkningsvogn
Sakset fra Raumnes, april 1950
28. februar 2006
Husk klubbkveld på Runni fra kl. 18:00 - 21:00
Den bærbare pumpa fra 1926 er på god vei sammen igjen, og kanskje starter den i kveld...